Featured Posts

  • Prev
  • Next

Backgammon


Backgammon, een historisch overzicht

Backgammon is één van de oudste bordspelen ter wereld. Het spel werd wellicht duizenden jaren geleden bedacht door de Soemeriërs in Mesopetamië, de regio die we nu kennen als Irak en Iran. back2Hoewel de wortels van het spel in Mesopetamië liggen, evolueerde Backgammon doorheen de geschiedenis. De officiële regels van de huidige vorm kwamen in 1931 op papier terecht in de Verenigde Staten. Backgammon won gedurende de twintigste eeuw aan populariteit en was voornamelijk in de jaren zestig en zeventig een geliefde activiteit. Momenteel kan het spel ook online gespeeld worden.

Hoe begin je aan het spel ?

Het bordspel is bedoeld voor twee spelers. Tussen hen komt het bordspel terecht. Naast het bord, heb je speelstenen, dobbelstenen, werpbekers en de verdubbeldobbelsteen nodig. Het bord is verdeeld in vier kwadranten die telkens zes driehoeken of punten bevatten. De punten zijn voor de ene speler met de klok mee genummerd van één tot vierentwintig. De tegenspeler speelt tegen de klok in. Bij de start krijgen beide deelnemers vijftien speelstenen die ze als volgt moeten verdelen: vijf stenen op driehoek zes, drie op acht, vijf op dertien en twee op vierentwintig. Het vierkante bord wordt in twee kanten verdeeld, een thuisveld en een buitenveld. Wanneer alle schrijven zijn geplaatst, kan het spel beginnen.

Wat is het doel van het spel ?

Het ultieme doel van Backgammon is om als eerste van beide spelers je stenen uit het buitenveld te verwijderen. De schijven kunnen worden vergeleken met een leger, jouw soldaten die zo snel mogelijk thuis moeten geraken. back1Bij een nieuwe beurt moeten beide dobbelstenen geworpen worden met behulp van de werpbeker. Elke dobbelsteen telt voor een zet, die je ofwel verdeelt over twee schijven ofwel met één schijf opneemt. Spelers mogen kiezen hoelang ze nadenken over hun volgende zet en de stenen verplaatsen zoveel ze willen. Neem je de dobbelstenen van de tafel, dan is je beurt over. Wanneer alle schijven in het thuisveld staan, werp je nogmaals de dobbelstenen. Je mag vervolgens een steen verwijderen op de nummers die te zien zijn op de dobbelstenen.

De puntentelling bij Backgammon gaat als volgt. Heb je alle vijftien stenen verwijderd uit je thuisveld en heeft je tegenstander minstens één steen kunnen elimineren, dan krijg je één punt. Indien de tegenspeler geen enkele schijf kon verwijderen, speelde je gammon. Dit is twee punten waard en tenslotte kan je ook backgammon halen wanneer al jouw stenen geëlimineerd zijn en je tegenstander nog minstens één steen op je thuisveld heeft staan.