Featured Posts

  • Prev
  • Next

Schaken

Wat is schaken ?

Schaken is een wereldbekend bordspel waarbij twee spelers een strategische strijd uitvechten met schaakstukken. Het spel wordt gespeeld op een schaakbord met 32 witte en 32 zwarte vlakken. Daarnaast krijgt elke speler zestien pionnen, eveneens verdeeld in zwarte en witte stukken, die bij de start van het spel altijd op dezelfde wijze worden opgesteld. chess1De verschillende stukken zijn: de koning, de koningin, twee torens, twee paarden, twee lopers en acht pionnen. Elk stuk moet volgens een bepaald stramien verplaatst worden. Een pion kan bijvoorbeeld enkel één stap naar voor zetten, terwijl een loper zich diagonaal verplaatst. De toren heeft de mogelijkheid om verticaal en horizontaal te bewegen en met een paard kan de specifieke paardensprong gemaakt worden. Hoewel de koning de belangrijkste pion is, mag deze slechts één stap nemen. Dit zowel recht als diagonaal op het veld. In het schaakspel krijgt de dame of koningin een belangrijke rol. Zij kan zowel horizontaal, verticaal als diagonaal over het veld schuiven.

Het doel van een schaakspel is om de koning van je tegenstander schaakmat te zetten. Dit wil zeggen dat de koningspion geen kant meer op kan en dus schaak staat. Om dit te bereiken, moet je de stukken van de tegenstander elimineren. Op elk vakje van het veld mag slechts één stuk staan. Wanneer je een eigen stuk verplaatst naar een vakje dat reeds bezet is, wordt het stuk van de tegenstander geslagen. Hierna verdwijnt deze pion van het veld. De tegenstander heeft bijgevolg minder pionnen of stukken om de koning te beschermen.

Verschillende technieken bij het schaken

Schaken is een strategisch bordspel waar heel wat inzicht en ervaring voor vereist is. Door de jaren heen zijn enkele technieken uitgewerkt die van pas kunnen komen bij het spel. Allereerst verdelen we een schaakspel in drie fases: de opening, het middenstuk en de eindfase. Bij elke fase hoort een andere strategie, maar vergeet geen algemeen plan uit te werken voor de schaakpartij.

Er zijn heel wat schaaktechnieken die spelers kunnen helpen om een wedstrijd te winnen. Allereerst bespreken we de dubbele aanval of de vork. chess2Algemeen wordt deze aanval gezien als de gemakkelijkste en meest voorkomende tactiek. Bij een dubbele aanval focus je met één stuk op twee stukken van de tegenstander. Je tegenspeler kan onmogelijk twee stukken verplaatsen en bijgevolg versla je minstens één van zijn pionnen.

Een tweede strategie is de insluiting. Hierbij wordt een belangrijk stuk van de tegenstander gefixeerd en vervolgens ingesloten. De tegenspeler kan geen kant meer op en vervolgens krijg jij de kans een belangrijk stuk te elimineren van het veld.

Hoe word ik een betere schaker?

Oefening baart kunst. Deze zegswijze telt eveneens bij een schaakspel. Hoe meer spelletjes je speelt, hoe meer technieken en strategische zetten je kan uitproberen. Bovendien verwerf je door veel te spelen meer kennis omtrent de ideeën van je tegenspelers. Om een goede schaker te worden, heb je heel wat moed nodig. Soms kan ervaring je de moed geven om riskante technieken toch uit te proberen.